[ux_slider slide_width=”100%” nav_style=”simple” timer=”3000″ visibility=”hide-for-small”][ux_banner height=”600px” height__md=”56.25%” slide_effect=”zoom-in” bg=”1525″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(190, 190, 190, 0.2)” bg_pos=”0% 100%” effect=”sliding-glass”][text_box text_color=”dark” width=”100″ width__sm=”85″ scale=”80″ animate=”fadeInUp” position_x=”50″ position_x__md=”50″ position_y=”90″ position_y__sm=”95″ position_y__md=”90″ text_align=”right”]

THIẾT BỊ VỆ SINH CAO CẤP

www.Elka-FPFTrading.vn

[/text_box][/ux_banner] [ux_banner height=”600px” height__md=”56.25%” slide_effect=”zoom-in” bg=”1523″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(190, 190, 190, 0.2)” bg_pos=”0% 100%” effect=”sliding-glass”][text_box text_color=”dark” width=”100″ width__sm=”85″ scale=”80″ animate=”fadeInUp” position_x=”50″ position_x__md=”50″ position_y=”90″ position_y__sm=”95″ position_y__md=”90″ text_align=”right”]

THIẾT BỊ VỆ SINH CAO CẤP

www.Elka-FPFTrading.vn

[/text_box][/ux_banner] [ux_banner height=”600px” height__md=”56.25%” slide_effect=”zoom-in” bg=”1521″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(190, 190, 190, 0.2)” bg_pos=”0% 100%” effect=”sliding-glass”][text_box text_color=”dark” width=”100″ width__sm=”85″ scale=”80″ animate=”fadeInUp” position_x=”50″ position_x__md=”50″ position_y=”90″ position_y__sm=”95″ position_y__md=”90″ text_align=”right”]

THIẾT BỊ VỆ SINH CAO CẤP

www.Elka-FPFTrading.vn

[/text_box][/ux_banner] [ux_banner height=”600px” height__md=”56.25%” slide_effect=”zoom-in” bg=”1519″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(190, 190, 190, 0.2)” bg_pos=”0% 100%” effect=”sliding-glass”][text_box text_color=”dark” width=”100″ width__sm=”85″ scale=”80″ animate=”fadeInUp” position_x=”50″ position_x__md=”50″ position_y=”90″ position_y__sm=”95″ position_y__md=”90″ text_align=”right”]

THIẾT BỊ VỆ SINH CAO CẤP

www.Elka-FPFTrading.vn

[/text_box][/ux_banner] [ux_banner height=”600px” height__md=”56.25%” slide_effect=”zoom-in” bg=”1517″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(190, 190, 190, 0.2)” bg_pos=”0% 100%” effect=”sliding-glass”][text_box text_color=”dark” width=”100″ width__sm=”85″ scale=”80″ animate=”fadeInUp” position_x=”50″ position_x__md=”50″ position_y=”90″ position_y__sm=”95″ position_y__md=”90″ text_align=”right”]

THIẾT BỊ VỆ SINH CAO CẤP

www.Elka-FPFTrading.vn

[/text_box][/ux_banner] [ux_banner height=”600px” height__md=”56.25%” slide_effect=”zoom-in” bg=”1513″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_overlay=”rgba(190, 190, 190, 0.2)” bg_pos=”0% 100%” effect=”sliding-glass”][text_box text_color=”dark” width=”100″ width__sm=”85″ scale=”80″ animate=”fadeInUp” position_x=”50″ position_x__md=”50″ position_y=”90″ position_y__sm=”95″ position_y__md=”90″ text_align=”right”]

THIẾT BỊ VỆ SINH CAO CẤP

www.Elka-FPFTrading.vn

[/text_box][/ux_banner][/ux_slider] [section bg_color=”rgb(246, 246, 246)” padding=”22px” padding__sm=”0px”][ux_banner_grid height=”650″][col_grid span=”8″ span__sm=”13″ height=”2-3″][ux_banner height=”400px” height__sm=”200px” bg=”1433″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” bg_pos=”32% 38%” hover=”zoom-long”][text_box hover=”bounce” position_x=”5″ position_x__sm=”15″ position_y=”90″ text_align=”left” text_depth=”2″]

MẪU MỚI NHẤT

Luôn cập nhật các mẫu mã sản phẩm mới nhất trên website của chúng tôi. Quý Khách Hàng hãy ghé thăm thường xuyên nhé….

[divider align=”left” width=”80px”][/text_box][/ux_banner][/col_grid] [col_grid span=”4″ span__sm=”14″ height=”1-3″][ux_banner height=”500px” bg=”1431″ bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” bg_pos=”100% 0%”][text_box hover=”bounce” width=”82″ position_x=”50″ position_y=”60″ text_depth=”2″]

vòi cao cấp

[/text_box][/ux_banner][/col_grid] [col_grid span=”4″ span__sm=”15″ height=”1-3″][ux_banner height=”500px” bg=”1429″ bg_color=”rgb(30, 30, 30)” bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” bg_pos=”0% 75%”][text_box hover=”bounce” width=”76″ position_x=”50″ position_y=”50″ text_depth=”1″]

THIẾT BỊ NHÀ TẮM

[/text_box][/ux_banner][/col_grid][/ux_banner_grid] [row col_style=”dashed” v_align=”middle” visibility=”hide-for-small”][col span=”7″ span__sm=”12″ divider=”0″ align=”right” animate=”fadeInLeft”]

Tất cả mẫu hàng này đều đã có mặt tại Việt Nam.
Đến với FPF, quý khách sẽ có nhiều sự lựa chọn hợp lý trên số hàng hóa đa dạng

[/col] [col span=”5″ span__sm=”12″][ux_image id=”1515″ image_size=”large” image_hover=”zoom-long” animate=”fadeInUp”][/col][/row][/section] [section][title text=”danh mục sản phẩm” color=”rgb(145, 115, 24)” icon=”icon-menu”][row][col span__sm=”12″][ux_product_categories style=”bounce” columns__md=”5″ slider_nav_style=”circle” slider_bullets=”true” auto_slide=”3000″ show_count=”0″][/col][/row][/section] [section][title text=”tay sen” color=”rgb(145, 115, 24)” icon=”icon-menu”][ux_products style=”normal” type=”row” columns=”6″ columns__md=”4″ cat=”114″ products=”12″ image_size=”medium” text_align=”left” text_size=”small”][/section] [section][title text=”củ sen – vòi lavabo – vòi rửa chén” color=”rgb(145, 115, 24)” icon=”icon-menu”][ux_products style=”normal” type=”row” columns=”6″ columns__md=”4″ cat=”112,127″ products=”12″ image_size=”medium” text_align=”left” text_size=”small”][/section] [section label=”PKNT”][title text=”phụ kiện nhà tắm” color=”rgb(145, 115, 24)” icon=”icon-menu”][ux_products style=”normal” type=”row” columns=”6″ columns__md=”4″ cat=”111,113″ products=”30″ orderby=”title” order=”asc”][/section] [section][title text=”lavarbo – bồn cầu” color=”rgb(145, 115, 24)” icon=”icon-menu”][ux_products style=”normal” type=”row” col_spacing=”normal” columns=”6″ columns__md=”4″ cat=”110,109,108″ image_size=”medium” image_hover=”overlay-add-50″ text_align=”left” text_size=”small”][/section]